Kurumsal Kablosuz Ağ Çözümleri

Kurumsal Kablosuz Ağ Çözümleri

Günümüzde internet erişim gereksinimi duyan cihaz (Internet Of Things – IOT) sayısındaki hızlı artış beraberinde erişim teknolojilerine olan ihtiyacı da arttırmıştır. Özellikle yeni cihazların çoğunda kablosuz ağın ana erişim yöntemi olarak kullanılması kablosuz ağ teknolojilerine olan yatırımın artmasını, dolayısı ile kablosuz ağ teknolojilerinin hızla gelişmesini sağlamıştır.

Daha bundan birkaç yıl önce 802.11n teknolojisi gündemdeyken geldiğimiz noktada artık gigabit hızlara kadar çıkabilen 802.11ac teknolojili ürünler kullanılmaya başlanmıştır. Önümüzdeki dönemde çıkacak olan 802.11ax teknolojisi ile kablosuz ağ artık kablolu ağın yerini almaya başlayacaktır.

Gittikçe daha dominant bir yapıya sahip olan kablosuz ağın kurulumu daha dizayn aşamasından itibaren belirli bir uzmanlık gerektirmektedir. Ürün seçiminden kurulacak AP’lerin yerlerine, sinyal seviyelerinden kullanılacak bandlara kadar kurulacak kablosuz ağın bir mühendislik çalışması sonrası iyi tasarlanmış olması oldukça önem taşımaktadır.

Özellikle kablosuz ağ üzerinden veri, ses ve görüntü iletiminin gerçekleştiği çoklu iletim ortamlarında hem ses, hem veri hem de video iletimi konusunda tecrübe sahibi iş ortaklarının seçimi, bu hizmetlerin sürekliliği ve sağlıklı olarak çalışması için önem taşımaktadır.

Şirketimiz, uzman mühendis kadrosu ve bu alanda sahip olduğu tecrübesi ile sizlere ihtiyacınız olan son teknoloji kablosuz ağ çözümlerini yerinde sunmaktadır.

Kablosuz Ağ Çözümlerimiz: