Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Strateji ve Teknoloji Danışmanlığı

Kurumların sahip oldukları IT altyapısı ile faaliyet alanları arasındaki ilişkileri anlamak gelecekteki teknoloji yatırımlarını konumlandırmak açısından çok önemlidir. Sistaş, kurumun var olan teknoloji mimarisi, IT hizmetleri ve kaynak kullanım işbirliklerinin işe etkilerini ve risklerini projenin başında analiz ederek kurum ile paylaşır. Bu şekilde hangi yönde ilerleneceğine Sistaş, müşterisi ile birlikte karar verir.

 

IT Mimarisi Yönetim Danışmanlığı

Günümüzde çoğu kurumun teknoloji mimarisi, IT teknolojilerinde  yaşanan hızlı değişiklikler, yetersiz planlama, hızlı büyüme vb. nedenlerle optimize edilememiştir. Sistaş iletişim ağı yapısı, tümleşik iletişim, sanallaştırma konularında firmalara danışmanlık vermektedir. Altyapı, uygulama ve hizmet sunma, planlama gibi konuları içeren entegre edilmiş bir strateji belirlemek ve bütün bunları yaparken maliyetleri en makul seviyede tutmak da Sistaş danışmanlarının yetkinlik alanlarıdır.

 

Optimizasyon ve İşletim Danışmanlığı

Araştırmalar, süreç optimizasyonunun IT maliyetlerini düşürmekte etkili olduğunu göstermektedir. Ancak çok az kurumun IT süreçleri ile ilgili stratejik kararları verebilmek için gerekli iç kaynak ve araca sahip olduğu görülmektedir. Sistaş, müşterileri ile birlikte değişim için uygun yol haritasını tanımlamakta ve en iyi uygulamalar değerlendirmeleri ile IT operasyonlarını optimize etmektedir. Maliyetin düşürülmesi, servis performansı iyileştirmesi ve IT stratejileri ile kurumun ana faaliyet alanı gereksinimlerinin birbiri ile uyumlu olmasının sağlanması, dışarıdan insan kaynağı sağlanması ya da belirli işlerin kurum dışına verilmesi gibi modellerle kurumun tanımlanmış optimizasyonu elde etmesine yardım edilmektedir.