Kurumsal Tümleşik Ağ Çözümleri

Kurumsal Tümleşik Ağ Çözümleri

İnternetin ve internete erişen cihazlarının sayısındaki hızlı artış beraberinde her noktadan ve farklı cihazlar üzerinden erişebilir olma ihtiyacını doğurmuştur.

Bir kullanıcının birden fazla cihaz ile kaynaklara erişim gereksinimi veya farklı noktalardan erişim ihtiyacı, güvenlik tehlikelerini de beraberinde getirmektedir. Kullanıcının erişim yaptığı cihazın cinsine, erişim yaptığı lokasyona göre erişim yetkilerinin belirlenmesi hem şirket verilerinin korunması hem de istenmeyen erişimlerin önüne geçilmesi için önem taşımaktadır.

Hem kablolu hem de kablosuz ağa erişimin belirli kurallar çerçevesinde gerçekleşmesi, erişen cihazın cinsine, kullanılan kullanıcıya bağlı olarak erişimlerin yetkilendirilmesi ve yetkili olmayan cihazların veya kullanıcıların şirket kaynaklarına erişimlerinin engellenmesi için erişim politikalarının belirlenmesi gerekmektedir.

Şirketimiz uzman kadrosu ve bu konuda sahip olduğu bilgi birikimi ile sizlere, politikaların belirlenmesi, ürün seçimi, kurulum ve kurulum sonrası işletme konularında destek olmaktadır.

Tümleşik Erişim (Unified Access) Uzmanlıklarımız: