ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

SİSTAŞ olarak;

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayeti Yönetim Sistemi ile ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Amaçlarımız doğrultusunda, gerekliliklerini yerine getirmeyi, riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçleri sürekli iyileştirmeyi, çalışanlarının farkındalıklarını artırmayı

Yönetim kadromuz ve eğitimli uzman personelimizle, müşterilerimizin mevcut ya da oluşabilecek gereksinimlerini Kalite, Bilgi Güvenliği, İSG ve Müşteri Memnuniyeti şartlarına uygun olarak karşılamayı ve sürekliliği sağlamayı

Çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamını sunmak adına İSG risklerinin azaltılması ve bu anlamda ilgili personel ve uzman görüşlerinden yararlanacağımızı

Müşteri memnuniyetinin maksimum olması ve sürekliliğinin korunması adına gerekli kaynakları temin ederek müşteri sorunlarına etkin ve kalıcı çözümler bulmayı

Tüm süreçlerimizdeki verimliliği artırarak uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye ulaşmayı, sektörel  pazar payını artırmayı,

Ulusal ve uluslararası mevzuat şartlarına uygun davranacağımızı

Taahhüt ederiz.

Kaliteyi rekabet aracı değil, bir yaşam tarzı olarak görür ve buna inanırız.

Sadece günün değil yarınların kurumu olmak bilinci ve arzusu ile çalışırız.

“ BUGÜNÜN KALİTESİ YARININ GÜVENCESİDİR “  ana sloganımızdır.